DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,


2005 yılında ülkemizde Düzce’de filizleri atılan ve 2010 yılı sonunda bütün yurt çapında yaygınlaşmış Aile Hekimliği uygulamasında eğitim ihtiyacını karşılamak adına 2007 yılında başlattığımız; her sene artan ilgiyle gelişen, katılımcı sayısı ve özellikle de toplantılara olan yüksek katılım oranından aldığımız motivasyonla ve siz değerli meslektaşlarımızın geri bildirimleri doğrultusunda 12. Aile Hekimliği Güz Okulu için çalışmaya başladık.


Bu Güz Okulu’nda da geçmiş yıllardaki gibi katılımcıların klinikte karşılaştıkları sorunlara cevap bulabilmeleri, günlük pratik yaklaşımlardaki yeniliklerin gözden geçirilmesi ve birbirleri ile deneyimlerini paylaşarak hastalarına daha etkin hizmet sunabilmeleri hedeflenmektedir. Bu çerçevede, her zaman olduğu gibi bu yılda etik kuralların ön planda tutulduğu 12. Aile Hekimliği Güz Okulu, katılımcıların farklı ilgi alanları ve gereksinimleri doğrultusunda 1. Basamakta sık karşılaşılan klinik sorunları kapsayan panel, konferans, vaka tartışmaları, deneyim paylaşımları, uzmanına danış toplantıları ve kursları içerecektir.


Sizleri 26 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan 12. Aile Hekimliği Güz Okulu’na davet etmekten büyük mutluluk duymaktayız.

Düzenleme Kurulu adına;


Doç. Dr. M. Reşat DABAK
Güz Okulu Kongre Genel Sekreteri

Prof. Dr. Mehmet UNGAN
Güz Okulu Kongre Başkanı


Onursal Başkanlar

 • Chris Van Weel
 • İlhami Ünlüoğlu

Başkan

 • Mehmet Ungan

Sekreter

 • M.Reşat Dabak

Organizasyon Komitesi

 • Fatma Olcay Coşkun
 • Pemra Cöbek Ünalan
 • Mehmet Taşkın Egici
 • Ahmet Keskin
 • Serkan Öztürk
 • Mustafa Kürşat Şahin
 • İsmet Tamer
 • Pınar Topsever
 • Erdinç Yavuz

Bildiri Değerlendirme Komitesi

 • Mehmet Akman
 • Okcan Basat
 • Seçil Günher Arıca
 • Ekrem Orbay
 • Zuhal Sağlam
 • Mehmet Sargın
 • Dilek Toprak
 • Zeynep Tuzcular Vural

MÜTEVELLİ HEYETİ

Başkan:
 • Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU

YÖNETİM KURULU

Başkan:
 • Prof. Dr. Mehmet SARGIN
Başkan Yardımcısı:
 • Doç. Dr. Reşat DABAK
Sekreter:
 • Prof. Dr. Yeşim UNCU
Sayman:
 • Prof. Dr. Adem ÖZKARA
Üye:
 • Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU

DENETLEME KURULU

 • Prof. Dr. Esra SAATÇİ
 • Doç. Dr. Ekrem ORBAY
 • Doç. Dr. Berrin TELATAR
Yapım Aşamasındadır...


12. AİLE HEKİMLİĞİ GÜZ OKULU BİLİMSEL PROGRAM

  Bilimsel Program Görüntülemek İçin Tıklayınız.

26 EYLÜL 2018 - ÇARŞAMBA

SALON A
14:30 - 15:00
AÇILIŞ TÖRENİ
15:00 - 15:40
AÇILIŞ KONFERANSI
Aile Hekimliğinde Entegre Bakım (Kanser Hastalarına Yaklaşım)
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Esra Saatçı
Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Ungan
15:40 - 16:00 ARA
16:00 - 18:00 PANEL 1
Entegre Bakım Doğrultusunda Türkiye’de Birinci Basamakta Kanser Hastalarına Yaklaşım:
Güncel Durum Nedir?
Neler Yapılabilir?
Oturum Başkanları:
Prof. Dr.İlhami Ünlüoğlu, Prof. Dr. Mehmet Ungan
Konuşmacılar: Doç. Dr. Dilek Öztaş, Dr. Hakan Uzun, Prof. Dr. Esra Saatçı, Prof. Dr. Mehmet Uğurlu

27 EYLÜL 2018 - PERŞEMBE

SALON A
08:40 - 09:40 PANEL 2: Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Adem Özkara
Konuşmacılar: Prof. Dr. Sinan Aydoğdu, Doç. Dr. İsmet Tamer
09:40 - 10:00 ARA
10:00 - 10:40 Bilimsel program UZMANA DANIŞ ve DENEYİM PAYLAŞIMI olarak diğer salonlarda devam edecektir.
10:40 - 11:00 ARA
11:00 - 12:00
KONFERANS 2: Alerjik Rinitte Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Doç. Dr. M.Reşat Dabak
Konuşmacı: Prof. Dr. Cenk Ecevit
* İ.E.Menarini Firmasının Koşulsuz Eğitim Desteği İle
12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
12:45 - 13:30 POSTER BİLDİRİ TARTIŞMA-1
13:30 - 14:20 PANEL 3: Akılcı İlaç Kullanımı: Farmakoterapide Güncel Kavramlar ve Reçete Bilgi Sistemleri
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Mehmet Akman
Konuşmacılar: Prof.Dr. Ahmet Akıcı, Ecz. Mesil Aksoy
14:20 - 14:40 ARA
14:40 - 15:40
KONFERANS 3: Prediyabet
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yüksel Altuntaş
Konuşmacı: Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ
* Bilim İlaç Firmasının Koşulsuz Eğitim Desteği İle
15:40 - 16:20 ARA
15:40 - 16:20 Bilimsel program UZMANA DANIŞ, DENEYİM PAYLAŞIMI, SÖZEL BİLDİRİLER ve KURS olarak diğer salonlarda devam edecektir.
16:20 - 17:20 SÖZEL BİLDİRİLER 1
SALON B
10:00 - 10:40
UZMANA DANIŞ 1
Buzdağının Görünen Kısmı: Gut Hastalığı

Konuşmacı: Doç. Dr. Mustafa Özmen
15:40 - 16:20
UZMANA DANIŞ 3
Aile Hekimi ve Yaşlı Hasta

Konuşmacılar: Prof. Dr. Mehtap Kartal, Prof. Dr.Nilgün Özçakar
16:20 - 17:20
UZMANA DANIŞ 4
Ağrı Kesici ve Kas Gevşeticilerin Akılcı Kullanımı

Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran
SALON C
10:00 - 10:40
UZMANA DANIŞ 2
Aile Hekimliği ve Yara Bakımı

Konuşmacı: Prof. Dr. Hakan Uncu
15:40 - 16:20
UZMANA DANIŞ 5
Sağlam Çocuk Takibi

Konuşmacı: Doç. Dr. Vefik Arıca
16:20 - 17:20 SÖZEL BİLDİRİLER 2
SALON D
10:00 - 10:40
DENEYİM PAYLAŞIMI 1
Vakalarla Aile Sağlığı Merkezinde Kronik Hastalık Takibi

Konuşmacı: Dr. Nihat Fahlioğulları
15:40 - 18:00 KURS 1
Aile Hekimliğinde Radyolojik Değerlendirmeler Kursu
Konuşmacı:
Prof. Dr. A. Tuğrul Biren

28 EYLÜL 2018 - CUMA

SALON A
09:00 - 09:40 KONFERANS 4: Alma Ata’dan Günümüze Birinci Basamağın 40 Yıllık Öyküsü
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Pemra Cöbek Ünalan
Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Akman
09:40 - 10:00 ARA
10:00 - 10:40
Bilimsel program UZMANA DANIŞ ve DENEYİM PAYLAŞIMI olarak diğer salonlarda devam edecektir.
10:40 - 11:00 ARA
11:00 - 12:00 PANEL 4: TAHEV-TOAD Ortak Obezite Oturumu
Obezitenin Klinik Değerlendirmesi
Obezitede Birinci Basamak Yaklaşımı
İkinci Basamakta Güncel Obezite Tedavisi
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mehmet Sargın, Prof. Dr. Dilek Yazıcı
Konuşmacılar: Uz. Dr. Feray Akbaş, Prof. Dr. Mehmet Sargın, Prof. Dr. Dilek Yazıcı
12:00 -13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
12:45 - 13:30 POSTER BİLDİRİ TARTIŞMA-2
13:30 - 14:20
KONFERANS 5: İBS mi? Fonksiyonel Konstipasyon mu?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Pınar Topsever
Konuşmacı: Doç. Dr. M.Reşat Dabak
14:20 - 14:40 ARA
14:40 - 15:20
KONFERANS 6: Demir Eksikliği Anemisi Tedavisinde Kritik Noktalar
Oturum Başkanı: Doç. Dr. M.Reşat Dabak
Konuşmacı: Prof. Dr. Rıdvan Ali
15:20 - 15:40 ARA
15:40 - 16:20
Bilimsel program UZMANA DANIŞ, DENEYİM PAYLAŞIMI, SÖZEL BİLDİRİLER ve KURS olarak diğer salonlarda devam edecektir.
16:20 - 17:20 SÖZEL BİLDİRİLER 3
SALON B
10:00 - 10:40
UZMANA DANIŞ 6
Kılavuzlar Işığında Hiperlipidemi Tedavisi

Konuşmacılar: Doç. Dr. Ahmet Keskin, Doç. Dr. Uğur Bilge
15:40 - 16:20
UZMANA DANIŞ 8
Birinci Basamakta Tiroid Sorunlarına Yaklaşım

Konuşmacı: Doç. Dr. Okcan Basat
16:20 - 17:20 SÖZEL BİLDİRİLER 4
SALON C
10:00 - 10:40
UZMANA DANIŞ 7
Klinik Genetik ve Genomun Gizemi

Konuşmacı: Doç. Dr. Filiz Özen
15:40 -16:20
UZMANA DANIŞ 9
Okul Çağı Taramaları Ergensor

Konuşmacı: Doç. Dr. Seçil Arıca
16:20 - 17:20 SÖZEL BİLDİRİLER 5
SALON D
10:00 - 10:40
DENEYİM PAYLAŞIMI 2
Sigara Bıraktırma Tedavilerinde Püf Noktalar

Konuşmacı: Prof. Dr. Yeltekin Demirel
15:40 - 18:00 KURS 2
Evde Nütrisyon Tedavisi Kursu
Konuşmacılar:
Dr. Murat Gündüz, Dr. Levent Döşemeci, Dr. Murat Yılmaz, Ecz. Kutay Demirkan
Malnütrisyon Nedir? Önemi ve Sonuçları
Nütrisyon Tedavisinde Temel Kavramlar
Evde Nütrisyon Tedavisi. Kime, Ne Zaman, Hangi Yolla?
Evde Nütrisyon Tedavisi Sırasında Hayatı Tehdit Eden Komplikasyonlar
Nütrisyon Tedavisi Sırasında İlaç Etkileşimleri
*KEPAN Derneği İşbirliği ile

29 EYLÜL 2018 - CUMARTESİ

SALON A
08:50 - 09:40 SÖZEL BİLDİRİLER 6
08:50 - 09:40
Bilimsel program SÖZEL BİLDİRİLER ve KURS olarak diğer salonlarda devam edecektir.
09:40 - 10:00 ARA
10:00 - 10:40
Bilimsel program UZMANINA DANIŞ ve KURS olarak diğer salonlarda devam edecektir.
10:40 - 11:00 ARA
11:00 - 12:00 PANEL 5: Üst Solunum Yolu Tedavisinde Güncelleme Astım mı? Bronşit mi?
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ayça Vitrinel
Konuşmacılar: Prof. Dr. Emin Ünüvar, Prof. Dr. Reha Cengizlier
12:00 -13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
12:45 - 13:30 POSTER BİLDİRİ TARTIŞMA-3
13:30 - 14:20 KONFERANS 7: Anne Sütü Mikrobiatası
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Yeşim Uncu
Konuşmacı: Prof. Dr. Sertaç Aslanoğlu
14:20 - 14:40 ARA
14:40 - 15:20
KONFERANS 8: Erişkinde Pnömokok Aşılaması
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Zühal Sağlam
Konuşmacı: Prof. Dr. Dilek Toprak
15:20 - 15:40 ARA
15:40 - 16:20
UZMANA DANIŞ 12
Aile Hekimliğinde Hukuksal Korunma

Konuşmacılar: Av. Halil Şen
16:20 - 17:00 KAPANIŞ TÖRENİ
SALON B
08:50 - 09:40 SÖZEL BİLDİRİLER 7
10:00 - 10:40
UZMANA DANIŞ 10
Birinci Basamakta Gebe Takibi

Konuşmacı: Prof. Dr. Yeşim Uncu
SALON C
08:50 - 09:40 SÖZEL BİLDİRİLER 8
10:00 - 10:40
UZMANA DANIŞ 11
Kamu Sağlığı Hizmetlerinde Göçmen Sağlığı

Konuşmacı: Dr. Öğ. Gör. Mehmet Taşkın Egici
SALON D
08:50 - 11:00 KURS 3
Spirometre ve İnhalasyon Tedavisi Uygulamalı Eğitim
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Mecit Süerdem, Prof. Dr. Kamile Marakoğlu, Dr. Öğ. Üyesi Burcu Yormaz
Spinometre ve İnhalasyon Tedavisi Uygulamalı Eğitim
İnhalasyon Cihazlarının Çalışma Prensipleri
Akılcı İnhalasyon Tedavisi
İnhalasyon Tedavisinde Eğitim
Spirometre Nedir ve Endikasyonları
Spirometre Tekniği
Akciğer Hastalıklarında Spirometre
Uygulamalı Eğitim

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi ve Yeri: Kongre 26 - 30 Eylül 2018 tarihlerinde Titanic Otel - Belek, Antalya’da yapılacaktır.

Kongre Dili: Kongre dili Türkçe’dir. Yabancı konuşmacıların konuşmaları sırasında eş zamanlı çeviri yapılacaktır.

Katılım Sertifikası: Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası kongrenin son gününde kayıt masasından verilecektir.

Kayıt ve Danışma Masaları: Kongre merkezi Titanic Otel’de oluşturulacak kayıt ve danışma masası 26 EYLÜL 2018 tarihinden itibaren açık olacaktır. Kayıt ve danışma masalarında görevli DMR personeli 26 - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında hizmet verecektir.

İptaller: 7 MAYIS 2018 tarihinden sonra yapılacak kayıt ve konaklama ve sponsorluk iptallerinde iade yapılmaz. Tüm iadeler kongre bitiminden sonra yapılacaktır.

Toplantı Programı:
 • 25 EYLÜL 2018 Stand Kurulumu
 • 26 EYLÜL 2018 Otele Giriş / Kayıt İşlemleri / Bilimsel Program
 • 27 EYLÜL 2018 Bilimsel Program
 • 28 EYLÜL 2018 Bilimsel Program
 • 29 EYLÜL 2018 Bilimsel Program
 • 30 EYLÜL 2018 Otelden Ayrılış

BİLDİRİLER

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları
Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak, TÜRKÇE gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Sunum yapan yazar 16 Ağustos 2018 tarihine kadar KAYDOLMALIDIR. Kayıtdışı yazarların özetleri, kongrenin özet kitabında yayınlanmayacaktır.


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 16 Ağustos 2018

Yazım Kuralları
  1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
  2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
  3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
  7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
  8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
  9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 3000 karakteri geçmemelidir.
  10. Özetler Poster veya Sözlü formatında toplanacaktır, özetinize en uygun konu kategorisi ilgili adımda seçilmelidir.
  11. Bildiri özetleri metin biçiminde olmalıdır ve 3 tablo ve 3 resim dahil edilebilir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar

  1. Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı„ linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
  2. Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
  3. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
  4. Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
  5. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel : +90 (216) 410 44 14
E-posta : support@abstractModule.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 16 Ağustos 2018 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.


KAYIT ÜCRETLERİ

KAYIT 20 NİSAN 2018 ÖNCESİ 20 NİSAN 2018 SONRASI
1.100 TL 1.300 TL
 • Kayıt ücretleri TAHEV (Türkiye Aile Hekimliği Vakfı İktisadi İşletmesi) hesabına yatırılmalıdır.
 • Kayıt ücretlerine KDV dahil değildir.
 • Ödemeleriniz karşılığında fatura düzenlenecektir.


KAYIT ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARALARI

Hesap Adı: Türkiye Aile Hekimliği Vakfı İktisadi İşletmesi
Şube: Türkiye Vakıflar Bankası Kozyatağı Şubesi
Şube Kodu: 338
TL Hesap Numarası: 00158007298468990
IBAN No: TR 3800 0150 0158 0072 9846 8990
EURO Hesap Numarası: 00158048013152384
IBAN No: TR 7000 0150 0158 0480 1315 2384

KONAKLAMA ÜCRETLERİ

OTEL 20 NİSAN 2018 ÖNCESİ 20 NİSAN 2018 SONRASI
Single Oda Double Odada Kişibaşı Single Oda Double Odada Kişibaşı

TITANIC OTEL


785 EURO


575 EURO


875 EURO


635 EURO


* Kayıt, konaklama ve transfer rezervasyonlarınız için banka havalesi ile ödeme yapılmadan önce müsaitlik konusunda DMR Turizm (elif.kaya@dmrturizm.com.tr)’den onay alınmasını rica ediyoruz.
 • Konaklama ücretleri DMR Turizm hesap numaralarına yatırılmalıdır.
 • Konaklama ücretlerine KDV dahil değildir.
 • Yukarıda yer alan paket fiyatlara; 26 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında 4 gece herşey dahil konaklama ücreti dahildir.

DIŞ KATILIM ÜCRETİ

Yukarıda belirtilen konaklama otellerinde konaklamayan tüm katılımcıların 26-27-28-29 Eylül tarihlerinde kongre merkezine giriş yapabilmeleri ve belirtilen günlerde otel konsepti dahilinde hizmetlerden faydalanabilmeleri için kongre kayıt ücretlerine ek olarak 200 EURO + KDV ödemeleri gerekmektedir.

KONAKLAMA İPTAL ŞARTLARI

 • Konaklama iptal talepleri DMR Kongre Organizasyon’a yazılı olarak bildirilmelidir.
 • 7 Mayıs 2018 tarihine kadar yapılan iptal taleplerinde banka masrafları kesildikten sonra iade gerçekleştirilecektir.
 • 7 Mayıs 2018’den sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
 • Tüm iadeler kongre sonrasında gerçekleştirilecektir.


TRANSFER ÜCRETLERİ

26 Eylül giriş ve 30 Eylül çıkış günlerindeki Havaalanı – Otel – Havaalanı Çift yön toplu transfer ücreti kişi başı 290 TL + KDV'dir.

Diğer günler için kişi başı tek yön transfer 190 TL + KDV'dir.

Tüm transfer taleplerinin ve değişikliklerinin uçuş saatlerinden en az 48 saat önce yazılı olarak geçilmesi gerekmektedir.

* Özel transfer talepleriniz için lütfen DMR Turizm ile irtibata geçiniz.KONAKLAMA-TRANSFER VE AKTİVİTE ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARALARI

Hesap Adı: DMR Turizm
Şube: Türkiye İş Bankası Başkent Şubesi
Şube Kodu: 4398
TL Hesap Numarası: 0002781
IBAN No: TR 9200 0640 0000 1439 8000 2781
EURO Hesap Numarası: 0002158
IBAN No: TR 9400 0640 0000 2439 8000 2158

BİLİMSEL SEKRETARYA

Doç. Dr. M. Reşat DABAK
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği ve Gastroenteroloji Ünitesi
resat_dabak@hotmail.comORGANİZASYON SEKRETARYASI

DMR Kongre Organizasyon Hizmetleri Turizm İnş. Taah. ve Tic. A.Ş.
Barbaros Bulvarı Akdoğan Sok. No:23/2, 34353, Beşiktaş - İstanbul
+90 532 111 93 67
+90 212 258 50 29
esin.ozcan@dmrturizm.com.tr


Bildiri gönderim süresi 16 Ağustos 2018 Perşembe günü gece yarısına kadar uzatılmış olup Bakanlık bildirimleri nedeni ile bu tarih bir daha uzatılmayacaktır. !!!